Yumi Matsutoya

Yumi Matsutoya

Tên thật: Yumi Matsutoya
Sinh: 19/01/1954
Quốc gia: Japan
Bài Hát Yumi Matsutoya
Video Yumi Matsutoya
Nghệ sĩ liên quan