Yo Gotti

Yo Gotti

Tên thật: Mario Mims
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: United States
Bài Hát Yo Gotti
Video Yo Gotti
Nghệ sĩ liên quan