Xám

Xám

Tên thật: Nguyễn Minh Phúc
Sinh: 25/05/1997
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Xám
Video Xám
Nghệ sĩ liên quan