Vy Oanh

Vy Oanh

Tên thật: Nguyễn Thị Mỹ Oanh
Sinh: 28/09/1984
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Vy Oanh
Video Vy Oanh
Nghệ sĩ liên quan