Vicky Nhung

Vicky Nhung

Tên thật: Nguyễn Hồng Nhung
Sinh: 19/11/1987
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Vicky Nhung
Video Vicky Nhung
Nghệ sĩ liên quan