Tuấn Vũ

Tuấn Vũ

Tên thật: Nguyễn Văn Tài
Sinh: 16/12/1959
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Tuấn Vũ
Video Tuấn Vũ
Nghệ sĩ liên quan