Trường Vũ

Trường Vũ

Tên thật: Huỳnh Văn Ngoảnh
Sinh: 25/02/1963
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Trường Vũ
Video Trường Vũ
Nghệ sĩ liên quan