Trương Linh Đan

Trương Linh Đan

Tên thật: Chu Kim Hà
Sinh: 10/05/1997
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Trương Linh Đan
Video Trương Linh Đan
Nghệ sĩ liên quan