Troye Sivan

Troye Sivan

Tên thật: Troye Sivan Mellet
Sinh: 05/06/1995
Quốc gia: Australia
Bài Hát Troye Sivan
Video Troye Sivan
Nghệ sĩ liên quan