Tronie Ngô

Tronie Ngô

Tên thật: Ngô Trọng Thành
Sinh: 02/06/1989
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Tronie Ngô
Video Tronie Ngô
Nghệ sĩ liên quan