Trip Hậu

Trip Hậu

Tên thật: Trần Thanh Hậu
Sinh: 04/12
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Trip Hậu
Video Trip Hậu
Nghệ sĩ liên quan