Trang Pháp

Trang Pháp

Tên thật: Nguyễn Phạm Thùy Trang
Sinh: 25/01/1989
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Trang Pháp
Video Trang Pháp
Nghệ sĩ liên quan