Trâm Đặng

Trâm Đặng

Tên thật: Đặng Lê Trâm
Sinh: 03/03
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Trâm Đặng
Nghệ sĩ liên quan