Tori Amos

Tori Amos

Tên thật: Myra Ellen Amos
Sinh: 22/08/1963
Quốc gia: United States
Bài Hát Tori Amos
Video Tori Amos
Nghệ sĩ liên quan