Tố My

Tố My

Tên thật: Trần Thị Tố My
Sinh: 17/08/1991
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Tố My
Video Tố My
Nghệ sĩ liên quan