Thùy Chi

Thùy Chi

Tên thật: Trần Thùy Chi
Sinh: 04/05/1990
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thùy Chi
Video Thùy Chi
Nghệ sĩ liên quan