Thu Thủy

Thu Thủy

Tên thật: Nguyễn Thu Thủy
Sinh: 03/01/1984
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thu Thủy
Video Thu Thủy
Nghệ sĩ liên quan