Thiên Kim

Thiên Kim

Tên thật: Trần Thiên Kim
Sinh: 29/08/1972
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thiên Kim
Video Thiên Kim
Nghệ sĩ liên quan