Thế Sơn

Thế Sơn

Tên thật: Thế Sơn
Sinh: 1960
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thế Sơn
Video Thế Sơn
Nghệ sĩ liên quan