Thanh Trúc

Thanh Trúc

Tên thật: Tatiana Nguyễn Thu Hằng
Sinh: 09/10/1971
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thanh Trúc
Video Thanh Trúc
Nghệ sĩ liên quan