Thanh Thảo

Thanh Thảo

Tên thật: Phạm Trịnh Phương Thảo
Sinh: 08/03/1977
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thanh Thảo
Video Thanh Thảo
Nghệ sĩ liên quan