Thanh Quý

Thanh Quý

Tên thật: Nguyễn Thị Quý
Sinh: 11/06/1994
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thanh Quý
Video Thanh Quý
Nghệ sĩ liên quan