Thanh Bùi

Thanh Bùi

Tên thật: Bùi Vũ Thanh
Sinh: 1983
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Thanh Bùi
Video Thanh Bùi
Nghệ sĩ liên quan