Svend Asmussen

Svend Asmussen

Tên thật: Svend Asmussen
Sinh: Chưa rõ
Quốc gia: Denmark
Bài Hát Svend Asmussen
Nghệ sĩ liên quan