Sơn Tuyền

Sơn Tuyền

Tên thật: Sơn Tuyền
Sinh: 01/01/1960
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Sơn Tuyền
Video Sơn Tuyền
Nghệ sĩ liên quan