Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng M-TP

Tên thật: Nguyễn Thanh Tùng
Sinh: 05/07/1994
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Sơn Tùng M-TP
Video Sơn Tùng M-TP
Nghệ sĩ liên quan