Sofia

Sofia

Tên thật: Phạm Thị Đan Trang
Sinh: 14/07/2000
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Sofia
Video Sofia
Nghệ sĩ liên quan