Saka Trương Tuyền

Saka Trương Tuyền

Tên thật: Trương Mộng Tuyền
Sinh: 01/04/1990
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Saka Trương Tuyền
Video Saka Trương Tuyền
Nghệ sĩ liên quan