ROSÉ

ROSÉ

Tên thật: Park Chae-young
Sinh: 11/02/1997
Quốc gia: Hàn Quốc
Bài Hát ROSÉ
Video ROSÉ
Nghệ sĩ liên quan