Quỳnh Vi

Quỳnh Vi

Tên thật: Trần Thanh Vi
Sinh: 21/02/1983
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Quỳnh Vi
Video Quỳnh Vi
Nghệ sĩ liên quan