Quỳnh Trang

Quỳnh Trang

Tên thật: Thân Nguyễn Thùy Trang
Sinh: 01/10/1997
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Quỳnh Trang
Video Quỳnh Trang
Nghệ sĩ liên quan