Quang Lê

Quang Lê

Tên thật: Lê Hữu Nghị
Sinh: 24/01/1979
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Quang Lê
Video Quang Lê
Nghệ sĩ liên quan