Phương Ý

Phương Ý

Tên thật: Trần Thị Phương Ý
Sinh: 21/03/1996
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Phương Ý
Video Phương Ý
Nghệ sĩ liên quan