Phương Phương Thảo

Phương Phương Thảo

Tên thật: Nguyễn Phương Thảo
Sinh: 10/02/1990
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Phương Phương Thảo
Video Phương Phương Thảo
Nghệ sĩ liên quan