Phi Nhung

Phi Nhung

Tên thật: Phạm Phi Nhung
Sinh: 10/04/1970
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Phi Nhung
Video Phi Nhung
Nghệ sĩ liên quan