Phạm Quỳnh Anh

Phạm Quỳnh Anh

Tên thật: Phạm Quỳnh Anh
Sinh: 24/08/1984
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Phạm Quỳnh Anh
Video Phạm Quỳnh Anh
Nghệ sĩ liên quan