Obito

Obito

Tên thật: Lý Quốc Phong
Sinh: 20/09
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Obito
Video Obito
Nghệ sĩ liên quan