NSƯT Thanh Nguyệt

NSƯT Thanh Nguyệt

Tên thật: Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
Sinh: 17/09/1947
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát NSƯT Thanh Nguyệt
Nghệ sĩ liên quan