Noo Phước Thịnh

Noo Phước Thịnh

Tên thật: Nguyễn Phước Thịnh
Sinh: 18/12/1988
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Noo Phước Thịnh
Video Noo Phước Thịnh
Nghệ sĩ liên quan