Như Quỳnh

Như Quỳnh

Tên thật: Lê Lâm Quỳnh Như
Sinh: 09/09/1970
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Như Quỳnh
Video Như Quỳnh
Nghệ sĩ liên quan