Nhật Thy

Nhật Thy

Tên thật: Lại Ánh Thu
Sinh: 18/09/1984
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Nhật Thy
Video Nhật Thy
Nghệ sĩ liên quan