Nhã Phương

Nhã Phương

Tên thật: Kim Phượng
Sinh: 1979
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Nhã Phương
Video Nhã Phương
Nghệ sĩ liên quan