Nguyên Vũ

Nguyên Vũ

Tên thật: Lê Nguyên Vũ
Sinh: 14/08/1981
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Nguyên Vũ
Video Nguyên Vũ
Nghệ sĩ liên quan