Nguyễn Khoa

Nguyễn Khoa

Tên thật: Nguyễn Tấn Khoa
Sinh: 17/05
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Nguyễn Khoa
Video Nguyễn Khoa
Nghệ sĩ liên quan