Nguyễn Hưng

Nguyễn Hưng

Tên thật: Nguyễn Từ Hưng
Sinh: 1955
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Nguyễn Hưng
Video Nguyễn Hưng
Nghệ sĩ liên quan