Nguyễn Đình Vũ

Nguyễn Đình Vũ

Tên thật: Nguyễn Đình Vũ
Sinh: 17/03
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Nguyễn Đình Vũ
Video Nguyễn Đình Vũ
Nghệ sĩ liên quan