Nguỵ Tân Vũ

Nguỵ Tân Vũ

Tên thật: 魏新雨
Sinh: 18/05/1987
Quốc gia: Trung Quốc
Bài Hát Nguỵ Tân Vũ
Video Nguỵ Tân Vũ
Nghệ sĩ liên quan