Ngọc Trâm

Ngọc Trâm

Tên thật: Nguyễn Ngọc Trâm
Sinh: 28/10/1995
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Ngọc Trâm
Video Ngọc Trâm
Nghệ sĩ liên quan