Ngọc Sơn

Ngọc Sơn

Tên thật: Ngọc Sơn
Sinh: 26/11/1970
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Ngọc Sơn
Video Ngọc Sơn
Nghệ sĩ liên quan