Ngọc Lan

Ngọc Lan

Tên thật: Lê Thanh Lan
Sinh: 28/12/1956
Quốc gia: Việt Nam
Bài Hát Ngọc Lan
Nghệ sĩ liên quan